Oficina d’assessorament energètic i atenció a la pobresa energètica

L’Ajuntament d’Artés, a través del Consell Comarcal del Bages, disposa d’una Oficina d’assessorament energètic i atenció a la pobresa energètica. A través d’aquesta oficina es vol promocionar l’eficiència energètica mitjançant l’atenció i assessorament a la població i intervenint i acompanyant a aquelles persones en situació de pobresa energètica, amb l’objectiu de contribuir a la millora de la seva qualitat de vida i acomplir el dret a l’accés als subministres bàsics d’aigua, llum i gas.

Així doncs, els objectius de la Oficina són:

 • Informar, orientar i apoderar a les persones en l’àmbit de la gestió energètica de les seves llars.
 • Defensar els drets de les persones pel que fa a l’accés als subministraments bàsics, així com contribuir al compliment  de la Llei 24/2015.
 • Acompanyar al ciutadà en la gestió dels tràmits amb les comercialitzadores per reduir la despesa energètica: canvis de tarifes, de contractacions, de comercialitzadora, optimització potències, etc.
 • Detectar situacions de pobresa energètica o de risc potencial de patir-ne a partir d’un diagnòstic específic en relació a les tres variables claus: l’estat i composició de la llar, els ingressos econòmics, i la despesa en el pagament dels subministraments bàsics.
 • Treballar coordinadament amb aquells serveis de la comarca que actuïn en el mateix àmbit: serveis de consum, d’habitatge i, especialment, amb als serveis socials bàsics municipals.
 • Augmentar l’eficiència energètica dels habitatges de les persones que pateixen pobresa energètica greu, a través dels lots de material que disposarà el Consell Comarcal per oferir, gratuïtament, a aquestes famílies més vulnerables.
 • Oferir tallers i xerrades dirigits als professionals i a la població per tal de donar eines que facilitin l’eficiència energètica i l’estalvi econòmic.

A través de l’Agent Energètic d’aquesta oficina podreu tenir els serveis següents:

 1. Recepció i detecció de les demandes de la ciutadania via presencial, telefònica o telemàtica.
 2. Atenció personalitzada a la ciutadania en matèria d’eficiència energètica: interpretació factures, ús racional de l’energia, informació i orientació a altres serveis en cas de ser necessari.
 3. Realització d’un estudi-diagnosi de la despesa, consums i hàbits de consum energètic al ciutadà aplicant un qüestionari bàsic energètic.
 4. Rebre informació de mesures que millorin l’eficiència energètica i el confort a la llar a través de pautes de comportament que permeten estalviar energia a la llar.
 5. Rebre informació i orientació de les subvenció i ajuts existents relacionades amb energia renovable i eficiència energètica.
 6. Assessorament en la defensa dels drets d’accés als subministraments bàsics.
 7. Detecció de situacions de greu vulnerabilitat o urgència en relació als subministraments, derivar als serveis socials i activar el servei de intervenció i acompanyament personalitzat del propi servei d’assessorament energètic que es detalla al punt 3.
 8. Informació dels aspectes reglamentaris respecte els subministraments bàsics.
 9. Informació respecte la implementació de les energies renovables a les llars.

Per accedir al servei podreu concertar una visita a través del 682 861 998, a través del correu oficinaenergetica@ccbages o bé presencialment a l’Ajuntament els dimecres de 10 a les 14 h.

Darrera actualització: 15.09.2021 | 13:22