Oficina local d'habitatge

L'Oficina Local d'Habitatge d’Artés centralitza tot sobre l'habitatge en un mateix punt, on la ciutadania de forma ràpida i còmoda es pot adreçar per informar-se i assessorar-se, entre d'altres, sobre qüestions relatives a l'habitatge protegit, a la rehabilitació, el lloguer i l'habitatge d'emergència social, lloguer assequible i borsa de mediació, així com també tramitar els diferents ajuts i subvencions en curs.

1. Objectius

Els objectius de l‘OLH són:

  • Protegir el dret a l’habitatge
  • Fomentar l’accés assequible a l’habitatge
  • Mantenir i evitar la pèrdua de l’habitatge
  • Mobilitzar el parc vacant
  • Incentivar el manteniment i la rehabilitació del parc existent

2. Serveis de l’Oficina Local d’habitatge

Els serveis que ofereix l’Oficina d’Habitatge són:

2.1. Informació i derivació

  • La informació a la ciutadania dels recursos especialitzats en matèria d’habitatge.
  • La informació sobre procediments, tràmits, requisits i documentació de tot el catàleg de serveis de l’Oficina.
  • La derivació, si s’escau, d’aquells aspectes relacionats amb l’habitatge que no es tracten directament des de l’Oficina.

2.2. Assessorament

  • Atenció personalitzada i especialitzada i assessorament en els temes relacionats amb l’habitatge tals com el manteniment o la rehabilitació dels immobles, inspeccions tècniques d’edificis, certificats energètics i cèdules d’habitabilitat.
  • La derivació, si s’escau, d’aquells aspectes relacionats amb l’habitatge que no es tracten directament des de l’Oficina.

2.3. Tramitació i gestió

Des de l’Oficina d’habitatge es pot obtenir informació i tramitar ajuts econòmics que atorguen les diferents administracions públiques vinculats a l'habitatge, tant en relació al pagament del lloguer o hipoteca, com a la rehabilitació. 

2.4. Accés a l’habitatge: Borsa d’habitatge

La Borsa d’Habitatge ofereix a propietaris/es i  llogaters/es una sortida a l’oferta i la necessitat d'habitatge, amb la garantia que l’Administració pública vetlla pels seus interessos. Els propietaris posen a disposició de l’Ajuntament l’habitatge buit per que des de l’Ajuntament es gestioni a través de lloguers assequibles, de masoveria urbana, compartició de pis o d’altres alternatives a la compra o lloguer tradicionals.

Oficina Local d'Habitatge

C. Barquera, 41 (Ajuntament d'Artés) - 08271 Artés - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Miquel Coll
Telèfon: 938 305 001 (ext 21)
Adreça electrònica: habitatge@artes.cat
Lloc web: www.artes.cat/arees/habitatge
Horari:  
dilluns i dimarts de 9 a 14h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 14.06.2022 | 13:42